Co je to Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budov, zkráceně PENB, vyhodnocuje energetickou náročnost budovy. Na základě výpočtů podle dané metodiky stanovuje množství veškerých energií spotřebovaných při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušných energetických tříd A-G pro dané ukazatele energetické náročnosti.

PENB hodnotí energie potřebné pro provoz budovy, tedy:

  • energii na vytápění
  • energii na přípravu teplé vody
  • energii na chlazení
  • energii na úpravu vlhkosti vzduchu
  • energii na větrání
  • energii na osvětlení

Průkaz energetické náročnosti budovy lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Platnost PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.